کیفیت و فرمت عکس

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_right
  3. کیفیت و فرمت عکس

کیفیت و فرمت عکس

در سایز های چاپ عکس استاندارد که در زرین کادو هم استفاده می شود مثل 15×10، 18×13 و 30×20 نسبـت طـول به عرض عکس 2/3 است

کـه ایــن نسبت در عکس های گرفــتـه شده بــا دوربیــن های دیجیتـال شما 3/4 می بـاشد، به همیــن خاطر موقـع چاپ عکسهای دیـجیتال به نــاچار بخشی از عکس شما از کــادر خارج می شود. مـا در مجموعه زرین کادو الگوریتمی برای حذف قسمت های غیر ضروری عکس شما داریم و تمام سعی خود را می کنیم تا با اصلاح این الگوریتــم بخش های مهم تصویر شما از کادر چاپی حذف نشود

 بهترین فرمت ارسالی عکس برای مجموعه JPEG می باشد.

برای اجرای محصولاتی هم چون روبیک عکس امکان اجرای عکس های آتلیه ای و موبایلی قابل اجرا می باشد.

پس از ارسال عکس توسط شما در بخش چاپ ،کیفیت و سایز عکس بررسی می شود که در صورت نیاز با شما تماس حاصل می شود تا عکس جایگزین را ارسال کنین.

فهرست